Lijst giftige planten kattenPrei (Allium porrum) gif: Alle delen. Sjalotten (Allium cepa) gif: Alle delen. Tomatenplant gif: Stengels en bladeren. Uien (Allium cepa) gif: Alle delen. Symptomen: hevige darm en maag krampen effect op rode bloedlichaampjes. Walnoten (Juglans regia) gif: de schil (schimmels). Symptomen: hoog fosfor gehalte wordt verondersteld van nier-blaasstenen te veroorzaken, ernstige ziektes.

Brits korthaar Cattery British - home facebook

darmen. Avocado (Persea americana) gif: Plant en pitten. Symptomen: de melkklieren en de hartspier worden aangetast gevolg plotselinge dood. Bieslook (Allium schoenoprasum) gif: Alle delen. Bruine/witte bonen (rauw) Gif: peulen en zaden. Symptomen: Braken en heftige kolieken kan opwekken.

Symptomen: Ernstige maag-darmontsteking, heftige krampen, effect op huid en slijmvliezen. Dieffenbachia (Araceae gIF: Bladeren en stengel. Symptomen: Het gif tast de keelholte, maagstelsel (braken, diarree) en de ademhaling aan. Gatenplant (Monstera gIF: Blad en stengels. Symptomen: Braken, diarree, tast de keelholte etos het maag-darmstelsel en de ademhaling aan. Gif: Bladeren en stengel bevat giftig sap. Symptomen: Tast de slijmvliezen aan. Vingerplant (Fatsia japonica gIF: Blad en stengels. Yucca (Filamentosa) gif: Gehele plant. Symptomen: Effect op slijmvliezen. Zamioculcas gif: Gehele plant.

Katten en giftige planten, dier en Natuur: Bloemen en planten

Giftige planten tuin kalender, het hele jaar door een


Kat wijzer informatieve artikelen over Katten » Katten giftige planten, kamerplanten: Agave (Agavaceae). Symptomen: Ernstige maag-darmontsteking, heftige krampen. Amaryllis (Hippesastrum gIF: Gehele boek plant. Symptomen: Ernstige maag-darmontsteking, effect op huid en slijmvliezen, heftige krampen. Azalea (Azalea japonica gIF: Bladen en bloemen. Symptomen: Tranende ogen, slijm uit de neus, braken, verlaagde bloeddruk, krampen, verlamming en tenslotte de dood. Clivia (Clivia gIF: Wortelstok en bladeren.

De verborgen gevaren van planten, international Cat Care


Ik verdiende veel geld. . Om meer tijd te hebben voor zijn kinderen, werd hij in 1992 zelfstandig consultant. Toen die op eigen benen stonden, keerde hij terug naar Nederland, naar Zutphen, waar hij was geboren. Altijd als ik de ijssel weer zag, kreeg ik een brok in mijn keel. Ook daar floreerde zijn bedrijf tot 2009. Wat gebeurde er in 2009 precies? Ik las over bijensterfte.

Een lijst met giftige planten die slecht zijn voor dieren

Bepaalde stoffen, stelden ze, hebben een tijdsafhankelijke toxicologie: een hoge dosis veroorzaakt snelle sterfte, een lage dosis langzame. Dat betekent dat de werking van sommige stoffen soms pas laat zichtbaar en dus ook laat ontdekt wordt. Dát schoot door me heen toen ik in 2009 las over neonicotinoïden. In 2009 woonde tennekes al weer in Nederland. Na heidelberg had hij een jaar gewerkt bij het Zwitserse bedrijf Sandoz agro, waar hij stuk liep op wat hij de industriementaliteit noemt. .

Zon researchafdeling moet potentiële producten genereren en iedereen is blij als een bepaalde stof insecten of onkruid of schimmels blijkt te recepten doden. Vervolgens moet je veiligheidsonderzoek doen om toelating op de markt te verkrijgen. Stoffen op de markt brengen is het hoogste doel en wetenschap wordt een vehikel om dat te bereiken, waarbij het doel de middelen heiligt. Stoffen op de markt brengen is het hoogste doel en wetenschap wordt een vehikel om dat te bereiken. Hij werd chef toxicoloog bij een Zwitsers contractresearchlaboratorium. Net zomin onafhankelijk, want hetzelfde bedrijfsleven betaalt uiteraard. Dat lab groeide snel uit tot een van de grootste en beste van Europa.


Lijst met giftige en niet- giftige planten voor vogels


Dan kun je namelijk een veilige dosis vaststellen: de hoeveelheid waaraan een mens kan worden blootgesteld zonder ziek te worden of het loodje te leggen. Met een veilige dosis kun je iets verkopen. Nu bleken er stoffen te bestaan die het dna niet beschadigen en toch kankerverwekkend zijn, zoals dieldrin. Mijn promotieonderzoek ging over het mechanisme waarmee dieldrin tumoren veroorzaakt. Dat trok de aandacht van het Kankeronderzoekscentrum in heidelberg, dat me een baan aanbood.

Net als alle farmacologen was mijn baas daar geïnteresseerd in drempelwaarden en veilige doses; hij dacht dat mijn onderzoek naar dieldrin misschien kon aantonen dat er kankerverwekkende stoffen bestaan met een drempelwaarde. Nee, ook én molecuul dieldrin kon al tumoren teweegbrengen. Maar in heidelberg gebeurde wel iets wezenlijks. Ik kreeg contact met Hermann Druckrey, een wetenschapper die tijdens de oorlog de relatie tussen dosis en werking had onderzocht van een kankerverwekkende stof. Hij was een controversiële figuur, als overtuigd nazi in 1931 toegetreden tot. Na de oorlog, geïnterneerd in een Amerikaans gevangenenkamp, ging hij samenwerken met de natuurkundige küpfmüller. Met potlood en lineaal hebben ze op wc-papier een theoretische benadering ontwikkeld van dosis-werkingrelaties.

Katten weetjes en informatie - weetjes over

Ik heb er de ziekte van Parkinson aan overgehouden, maar daarvoor ga ik niet op de barricaden. Het is een beroepsrisico en ik heb bij Shell een goede tijd gehad. Wat hebben chloorkoolwaterstoffen met neonicotinoïden te maken? Men veronderstelde toentertijd dat alle kankerverwekkende stoffen het dna beschadigen, waardoor genen veranderen. Treft dat bepaalde genen, bijvoorbeeld diegenen die juist beschadigingen moeten repareren, dan krijg je een proces van zich vermenigvuldigende veranderingen. Eén plantaardig molecuul van deze stoffen is al genoeg om het proces in gang te zetten, dat wil zeggen: ze hebben geen drempelwaarde. Maar de industrie heeft graag drempelwaarden.

Lijst, van, giftige, planten, wikipedia smartphone Info

Van Scarlettini het water in de vaas met Narcissen is giftig!

Het is geen straf hem daarover te horen vertellen. Toxicologie blijkt dicht op de huid van de maatschappij te zitten. . Toen ik in Wageningen studeerde, werd Jan koeman daar hoogleraar. In die tijd speelde de problematiek van het gebruik van chloorkoolwaterstoffen in pesticiden als ddt en dieldrin. Koeman had ontdekt dat afvalwater van een fabriek van Shell in Pernis die een soortgelijke stof maakte, terechtkwam in de waddenzee en daar vogelsterfte veroorzaakte. Hij ging met recepten Shell praten; de fabriek is later gesloten. . via zijn contacten kon ik gaan promoveren in het researchlaboratorium van Shell in Engeland. Ik deed daar onderzoek naar de kankerverwekkende werking van dieldrin.

De twee bezorgde wetenschappers werden nog nét niet overdekt met pek en veren de stad uitgejaagd. Bayer, producent van de wereldwijd meest gebruikte neonicotinoïde Imidacloprid, hing onmiddellijk dreigend aan de telefoon bij Van der Sluijs baas. Tennekes zag een abrupt einde komen aan de opdrachten van de chemische industrie en moest uiteindelijk naar de sociale dienst. Pas in 2014 kreeg hij voor het eerst weer werk en sindsdien gaat het beter. Het is nog steeds schipperen, zegt hij, maar ik heb geen acuut probleem meer. . Ondertussen was de discussie in Nederland over neonics, zoals ze gemakshalve worden genoemd, wel losgebarsten. Om zijn bemoeienis met neonicotinoïden te verklaren, moet Tennekes terug naar het begin van zijn wetenschappelijke loopbaan.

Voor katten giftige planten, struiken en kruiden

Met een klein ingezonden stuk zette hij het alcohol gevaar van neonicotinoïden voor bijen op de kaart, en raakte hij al zijn inkomsten kwijt. Toxicoloog Henk tennekes over drempelwaarden, dosis-werkingrelaties en een eed voor wetenschappers. Ik heb aan beide kanten van de heg gewerkt, zegt toxicoloog Henk tennekes (65). Hij bedoelt: in opdracht van, én als luis in de pels van de chemische industrie. Hij verdiende al jaren een goede boterham als consultant bij bedrijven als Sandoz, ciba-geigy, monsanto en novartis toen hij in 2009 stuitte op een nieuwe generatie insecticiden: de inmiddels beruchte neonicotinoïden. Toen hij zich verdiepte in hun manier van werken, besefte hij dat ze een groot gevaar vormen voor ons hele ecosysteem. Nog in hetzelfde jaar schreef hij daarover met universitair docent Jeroen van der Sluijs een ingezonden brief naar de nrc. De brief werd ingekort en verscheen als een onopvallend stukje in de wetenschapsbijlage met verbluffend resultaat.

Lijst giftige planten katten
Rated 4/5 based on 473 reviews